Outlook Express

Krok 1

Należy wejść w zakładkę Narzędzia->Konta.

 

Krok 2

Należy wybrać zakładkę Poczta, w prawej górnej części okna
należy kliknąć w Dodaj->Poczta.

 

Krok 3

Należy podać nazwę widoczną dla odbiorcy, może to być imię i
nazwisko, nazwa firmy, pseudonim itp.

 

Krok 4

Należy wprowadzić adres e-mail.

 

Krok 5

Wprowadź nazwy serwerów pop3: poczta.pp.com.pl oraz smtp: poczta.pp.com.pl

 

Krok 6

Wprowadź nazwę konta (prawdopodobnie będzie to Twój adres e-mail)
oraz hasło. Jeżeli nie chcesz aby program pocztowy za każdym razem
prosił Cię o podanie hasła, zaznacz opcję: Zapamiętaj hasło.

 

Krok 7

Nowo założone konto powinno być widoczne w zakładca Poczta na
liście kont. Zaznacz dodane konto i kliknij w przycisk Właściwości znajdujący się po prawej stronie okna.

 

Krok 8

Wybierz zakładkę Serwery i w dolnej cześci okna zaznacz opcję:
Serwer wymaga uwierzytelnienia


Krok 9

Konto pocztowe jest już skonfigurowane i powinno działać prawidłowo.

Uwaga! Ponieważ Telekounikacja Polska SA zmieniła porty serwerwa SMTP, niektórzy z Państwa mogą mieć problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail, jednak odbiór poczty powinien przebiegać prawidłowo. Aby temu zaradzić, należy zmodyfikować ustawienia konta wchodząc kolejno w Narzędzia->Konta, następnie proszę wybrać zakładkę Poczta, proszę zaznaczyć konto pocztowe na liście konta i kliknąć w przycisk Właściwości znajdujący się po prawej stronie okna. W zakładce Zaawansowane należy zmienić port SMTP z 25 na 587 i zastosować zmiany.

 

Po tak wykonanej modyfikacji wiadomości e-mail powinny być wysyłane
prawidłowo.