Oferta

Nowa oferta usług internetowych
Od 10 października 2015 r. obowiązuje nowy cennik usług internetowych klientów indywidualnych dla umów zawartych po tym terminie.

 Oferta dla klientów indywidualnych

USŁUGA MAX
PRĘDKOŚĆ DZIEŃ
MAX
PRĘDKOŚĆ NOC
KOSZT
INSTALACJI
ABONAMENT
MIESIĘCZNY
do 2 Mbps 2 Mbps / 512 Kbps 4 Mbps / 1 Mbps 0 zł * 30,50 zł
do 10 Mbps
(zależne od możliwości
technicznych)
10 Mbps / 1 Mbps 20 Mbps / 1 Mbps 0 zł * 61,00 zł
do 20 Mbps 20 Mbps / 2 Mbps 40 Mbps / 2 Mbps 0 zł * 115,90 zł

Oferta ograniczona terytorialnie.
Brak opłaty instalacyjnej w lokalizacji z istniejącą instalacją.

Ważne informacje:

  1. Umowa zawierana na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  2. Bezpłatna zmiana warunków umowy
  3. Brak opłaty aktywacyjnej
  4. Faktury wystawiane „z góry” za każdy miesiąc, z 14-dniowym terminem płatności.
  5. Bezpłatny dostęp on-line do informacji o dokonanych płatnościach oraz wszystkich wystawionych fakturach.
  6. Gwarancja przepustowości łączy na poziomie co najmniej 50% prędkości maksymalnej w godzinach największego obciążenia sieci.
  7. Całodobowe zgłaszania awarii, 7 dni w tygodniu.

USŁUGI DODATKOWE ABONAMENT MIESIĘCZNY
Przyznanie stałego, publicznego numeru IP 36,90 zł
Utrzymanie domeny internetowej na serwerze (niezależnie od opłaty rejestracyjnej pobieranej przez NASK, Cyfronet, itp.) 12,30 zł
Dodatkowe konto internetowe (e-mail, WWW, FTP lub inne) o maksymalnej pojmenoci 10 MB 6,15 zł

 Cennik pozostałych usług

USŁUGA CENA
Usługa informatyczna lub techniczna u klienta 60 zł/h
Instalacja dodatkowego gniazda
komputerowego w lokalu klienta
100 – 150 zł
(zależnie od okoliczności)
Drobne naprawy (np. wymiana wtyku kabla) 20 zł
Instalacja routera klienta 50 zł
Nieuzasadnione wezwanie pomocy technicznej 50 zł
Opłata za ponowne podłączenie 60 zł

 Informacje dla firm

W celu przygotowania odpowiedniej wyceny łącza dedykowanego dla firm prosimy o kontakt:
12 397 23 53

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).