Konfiguracja konta pocztowego

 

Podstawowe dane do konfiguracji konta.

  • Serwer poczty przychodzącej: poczta.pp.com.pl , port: 110
  • Serwer poczty wychodzącej: poczta.pp.com.pl , port: 25