Jak znaleźć sprzętowy adres (MAC) karty sieciowej?

Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk Start, Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Wiersz polecenia.

  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdej karty sieciowej jest wyświetlany osobno. Adres fizyczny (MAC), który będzie dla nas istotny, prawdopodobnie będzie widoczny przy pierwszej karcie sieciowej (Karta Ethernet Połączenie Lokalne). Przykładowy adres fizyczny (MAC): 00:3A:4B:6C:C5:A7.