Jak odnowić adres IP karty sieciowej?

Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk Start, Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Wiersz polecenia.

  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /release, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Spowoduje to zwolnienie bieżącego adresu IP.

W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /renew, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po chwili adres IP powinien zostać pobrany i przypisany do karty sieciowej.