Konfiguracja filtra pocztowego

Utworzenie filtra autoodpowiedzi.

 • Następnie należy przejść do zakładki „Filtry”.

 • Proszę sprawdzić czy jest wybrany zbiór filtrów: roundcube i czy jest on aktywny, tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Jeżeli nie, proszę go wybrać i aktywować.

 • Następnym krokiem jest dodanie nowego filtra poprzez kliknięcie na ikonę zaznaczoną czerwonym prostokątem.

 • Wypełnianie filtra:
  • Nazwa filtra, np: autoodpowiedź
  • W stosunku do przychodzących wiadomości: wszystkich
  • Z rozwijanego menu należy wybrać: Odpowiedz wiadomością o treści
  • Treść: tutaj wprowadzamy treść wiadomości email – odpowiedzi.
  • Wprowadź adresy e-mail: tutaj podajemy nasz adres e-mail. Jeżeli posiada aliasy do naszego konta pocztowe, również musi je podać po przecinku.
  • Częstotliwość wysyłania wiadomości: tutaj należy podać jak często autoodpowiedź będzie zwracana nadawcy, przykładowo do adresata
   odpowiedź będzie wysyłana raz na 7 dni. Jeżeli w ciągu 7 dni wyśle kilka wiadomości, odpowiedź otrzyma tylko raz.

 

W menu po lewej stronie powinien pojawić się nowy filtr.